Werkzaamheden

In de volgende lijst zijn de standaard werkzaamheden en de aanvangswerkzaamheden van een beschermingsbewind opgesomd die zijn inbegrepen in de tarieven:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • opstellen van een huishoudelijk budget
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • openen van een bankrekening op naam van u, met dien verstande, dat alleen de bewindvoerder over deze rekening kan en mag beschikken; Verstrekken van een betaalpas waarmee u (leef)geld kunt opnemen.
 • aanvraag huur- en zorgtoeslag
 • aanvraag kwijtschelding lokale belastingen en waar mogelijk bijzondere bijstand voor vergoeding kosten bewindvoering
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1, en alleen bij beschermingsbewind)
 • doorbetalen van de vaste lasten
 • het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
 • postverwerking en tevens de post naar de cliënt verzenden
 • informeren en adviseren bij juridische zaken
 • jaarlijkse rapportage over geldzaken aan de cliënt en aan de Rechtbank