Bewindvoering

Wanneer iemand tijdelijk of voor langere tijd niet meer in staat is om zijn financiën te regelen, bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke beperking of door problematische schulden, dan biedt bewindvoering (beschermingsbewind) uitkomst. Bij voorkeur nemen familie, vrienden of kennissen deze taak op zich, maar als dat niet mogelijk of wenselijk is dan zal een professionele bewindvoerder dit doen. Een bewindvoerder regelt uw financiële zaken, beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. 

Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de rechtbank. 
De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is en voor hoe lang.

Rechtbank

Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Verantwoording

De bewindvoerder moet ieder jaar over het beheer van de financiën verantwoording afleggen aan de rechtbank en aan degene die onder bewind staat.

Werkwijze

Aanmelding
Na aanmelding nemen we telefonisch contact met u op en maken wij een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Als voorbereiding op dit gesprek sturen wij u een formulier toe en vragen wij u dit in te vullen en terug te sturen.

Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek heeft als doel inzichtelijk te krijgen hoe uw financiële situatie eruitziet en wat de gewenste situatie is. Daarnaast leggen we uit wat beschermingsbewind of inkomensbeheer inhoudt en wat het voor u in de praktijk betekent. Als er besloten is met elkaar verder te gaan, wordt het verzoekschrift of overeenkomst ingevuld en ondertekend. Tevens krijgt u van ons een lijst waarop aangegeven staat wat wij van u nodig hebben om uw financiën goed te kunnen beheren, bijvoorbeeld dagafschriften van de bank of giro en belastingpapieren.

Aanvraag beschermingsbewind
Gaat het om beschermingsbewind, dan vullen belanghebbenden een verzoekschrift in. Hierin wordt aangegeven waarom zij bewind noodzakelijk achten. Dit verzoekschrift wordt tezamen met een medische verklaring of een sociaal verslag van een hulpverlener ingediend bij de rechtbank bij u in de regio. Daarna volgt een uitnodiging voor een rechtszitting. De rechter zal belanghebbenden tijdens de zitting vragen of zij achter het verzoek staan en wat de beweegredenen zijn. Als de rechter akkoord gaat met beschermingsbewind, zijn wij vanaf dat moment medeverantwoordelijk voor uw geldzaken. Wij nemen dan weer contact met u op.

Werkzaamheden